پلی پرو پیلن | فروش پلی پرو پیلن فروش انواع پلی پرو پیلن در مقابل اسیدها وبازهامقاومت بسیار زیادی دارد. مقاومت کششی بالاو مقاوم در برابرضربه می باشد.مقاوم دربرابر خوردگی دراثرتنش وحرارت بالاست.جذب رطوبت ادامه مطلب...