ال اف ایکس | فروش ال اف ایکس   پلی امید lfx معروف به پلی امید روغنی و به طور ویژه برای قطعات تحت بار زیاد وسرعت پایین که قابل روغن کاری نیستند طراحی شده است. ضریب اصطحکاک بسیار پاییناین ماده در ادامه مطلب...