ورق فیبر نخدار   فیبر نخی از نوعی پارچه نخی ورزین فنولیک به عنوان پایه استفاده شده و طبق استانداردهای  ASTM, IS,DIN7735/HGW2081  تولید میشود. فیبر نخدار با قابلیت بسیار بالای ماشین ادامه مطلب...
فیبر نخدار | فروش فیبر نخدار   فیبر نخدار (Fibrous fiber)  میلگرد و ورق از پارچه ریزبافت و مقاوم از جنس کتان آغشته و مستحکم شده به رزین فنولیک تشکیل شده است. فیبر نخدار با ضخامت 0.5 تا 300 ادامه مطلب...
فیبر نخدار | فروش فیبر نخدار در اشكال ورق – لوله- ميلگرد و قطعات قالبي و یاتاقان . داراي مقاومتهاي مكانيكي – الكتريكي و حرارتي مختلف بر اساس درخواست. در ابعاد  1000×3300 ميليمتر از ضخامت 5/0 الي 300 ادامه مطلب...