میلگرد آلومینیوم

میلگرد آلومینیوم
میلگرد آلومینیوم

 

مواد آلومینیومی در آلیاژهای مختلفی تولید می شوند که پر کاربد ترین این آلیاژها در صنعت سری 7000 و 6000 و 5000 می باشند که در مقاطع گرد و چهار گوش و ورق تولید میشوند. اندازه استاندارد مقاطع گرد و چهار گوش به صورت طول 3 متر می باشد. استحکام: آلومینیوم می تواند تحت بارها و فشارهای زیاد ایستادگی کند، هنگامی که آلیاژی می شود می تواند استحکامی تقریبا معادل فولاد داشته باشد. در دماهای نسبتا بالا (200-250 درجه سانتی گراد) آلیاژ های آلومینیوم تمایل به از دست دادن استحکام خود را دارند. اما در دما های زیر صفر، تا زمانی که شکل پذیری آنها حفظ شود، استحکامشان افزایش می یابد که این موضوع آلومینیوم را بعنوان آلیاژ های دما پایین مناسب می ­سازد. انعطاف پذیری: در کاربردهایی که علاوه بر استحکام نیاز به انعطاف پذیری می باشد می توان از آلومینیوم استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنالیزهای آلومینیوم ، به قسمت مطالب علمی مراجعه بفرمایید.

فروشگاه طاهرزاده همچنین ارائه دهنده انواع ورق های آلومینیومی ، تسمه آلومینیومی و لوله آلومینیومی می باشد.

وزن میلگرد آلومینیوم برحسب یک متر طول:

اندازه وزن اندازه وزن اندازه وزن
5 0.053 28 1.656 90 17.104
6 0.076 30 1.900 100 21.117
8 0.135 32 2.162 110 25.551
10 0.211 35 2.587 120 30.408
12 0.304 38 3.049 130 35.687
14 0.414 40 3.379 140 41.388
15 0.475 42 3.725 150 47.512
16 0.541 45 4.276 160 54.058
18 0.684 50 5.279 170 61.027
20 0.845 55 6.388 180 68.417
22 1.022 60 7.602 190 76.231
24 1.216 65 8.922 200 84.466
25 1.320 70 10.347 220 102.204
26 1.427 75 11.878 250 131.978
27 1.539 80 13.515 300 190.049