ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم

 

مواد آلومینیومی در آلیاژهای مختلفی تولید می شوند که پر کاربد ترین این آلیاژها در صنعت سری 7000 و 6000 و 5000 می باشند که در مقاطع گرد و چهار گوش و ورق تولید میشوند. اندازه استاندارد ورق 1*2 متر، 125*250 و 140*270 سانت می باشد.

فروش انواع ورق های آلومینیومی سری آلیاژ 7000 که آلیاژهایی با ترکیب روی و آلومینیوم و منیزیم می باشد با سایزها و ابعاد مختلف.

فروش انواع ورق های آلومینیومی سری آلیاژ 6000 که  آلیاژهایی با ترکیب منیزیم، سیلیسیم و آلومینیوم می باشد با سایزها و ابعاد مختلف.

وزن ورق آلومینیوم در سایزهای مختلف:

ضخامت وزن آلومینیوم وزن آلومینیوم
m میل 1*2 متر 1.25*2.50 متر
0.25 1.35 2.1
0.3 1.62 2.53
0.4 2.16 3.37
0.5 2.27 4.21
0.6 3.24 5.06
0.7 3.78 5.9
0.8 4.32 6.75
0.9 4.86 7.59
1 5.4 8.43
1.2 6.75 10.54
1.5 8.1 12.65
2 10.8 16.87
3 16.2 25.3
4 21.6 33.75
5 27 42.18
6 32.4 50.61