آنالیز C86500 | آنالیز فسفر

آنالیز 86500

فروشگاه طاهرزاده  فروشنده آلیاژ 86500 فسفر برنز در مقاطع و سایز های مختلف آماده دریافت سفارشات شما عزیزان می باشد.

برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

 

Cu Al Mn Fe Pb Ni Sn Zn
مقدار درصد 55.0 – 60.0 0.5 – 1.5 0.1 – 1.5 0.4 – 2 0.4 1.0 1.0 36.0 – 42.0