مواد آلومینیومی در آلیاژهای مختلفی تولید می شوند که پر کاربد ترین این آلیاژها در صنعت سری 7000 و 6000 و 5000 می باشند که در مقاطع گرد و چهار گوش و ورق تولید میشوند. اندازه استاندارد مقاطع گرد و چهار گوش به صورت طول 3 متر می باشد. استحکام: آلومینیوم می تواند تحت بارها و فشارهای زیاد ایستادگی کند، هنگامی که آلیاژی می شود می تواند استحکامی تقریبا معادل فولاد داشته باشد. در دماهای نسبتا بالا (200-250 درجه سانتی گراد) آلیاژ های آلومینیوم تمایل به از دست دادن استحکام خود را دارند. اما در دما های زیر صفر، تا زمانی که شکل پذیری آنها حفظ شود، استحکامشان افزایش می یابد که این موضوع آلومینیوم را بعنوان آلیاژ های دما پایین مناسب می ­سازد. انعطاف پذیری: در کاربردهایی که علاوه بر استحکام نیاز به انعطاف پذیری می باشد می توان از آلومینیوم استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنالیزهای آلومینیوم ، به قسمت مطالب علمی مراجعه بفرمایید .