واشر پی تی اف ای (واشر تفلونی) واشر پی تی اف ای (واشر تفلونی) تفلون پی تی اف ای (PTFE) مخفف پلی تترافلوراتیلن با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی از کارآمدترین پلیمر ها در صنایع  پتروشیمی، گاز، نفت، غذایی ادامه مطلب...