پی وی سی نرم میلگرد   توضیحات: – مزایا: * مقاومت خوب در برابر اشعه UV * ارزان و قابل انعطاف * شفاف * ساده تر بودن فرآیند تولید نسبت به پی وی سی سخت
پی وی سی (C) سخت میلگرد   توضیحات: از مشخصه های ویژه پی وی سی پایداری و مقاومت شیمیایی بالا و غیرقابل اشتعال بودن می باشد. از پی وی سی به طور گسترده در مخازنی که مواد شیمیایی را نگهداری می ادامه مطلب...
پی وی سی (U) سخت ورق   توضیحات: از مشخصه های ویژه PVC پایداری و مقاومت شیمیایی بالا و غیر قابل اشتعال بودن می باشد. از PVC به طور گسترده در مخازنی که مواد شیمیایی را نگهداری می کنند ادامه مطلب...
پی وی سی (U) سخت میلگرد   توضیحات: از مشخصه های ویژه PVC پایداری و مقاومت شیمیایی بالا و غیر قابل اشتعال بودن می باشد. از PVC به طور گسترده در مخازنی که مواد شیمیایی را نگهداری می کنند ادامه مطلب...