فیبر استخوانی نخدار فیبر استخوانی نخدار میلگرد و ورق متشکل از ورق های کاغذ آغشته به رزین فنولیک میباشد و خواص فنی فیبر نخدار نیز در آن وجود دارد؛ فقط با این تفاوت که امکان پانچ و تراشکاری را ادامه مطلب...
ورق فیبر استخوانی   ورق فیبر استخوانی از ورق های کاغذ آغشته به رزین فنولیک ساخته شده است و مشخصات فنی آن نزدیک به فیبر نخدار میباشد، با این تفاوت که قابلیت تراشکاری و پانچ را ندارد و ادامه مطلب...
فیبر استخوانی   عایق الکتریکی- مقاوم در برابر انواع تنش و سایش- ضخامت از 1 تا 300 میلی متر فیبر استخوانی از ورق های کاغذ ، آغشته به رزین فنولیک ساخته شده است . از ویژگی های بارز ادامه مطلب...