آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200

آلیاژ c63200  که از رایج ترین آلیاژ های ریختگی آلومینیوم برنز نیکل دار میباشد در بسیاری از صنایع با فشار و سایش بسیار بالا مورد استفاده قرار میگیرد. آلیاژ c63200 آلومینیوم برنز نیکل دار دارای استحکام کششی خوب، شکل پذیری، جوش پذیری و مقاومت در برابر سایش و فشار میباشد. آلیاژ c63200 آلومینیوم برنز نیکل دار به طور معمول در تولید  دنده های حلزونی، بوشینگ ها، قطعات پمپ و یاتاقان ها  و  صنایع دریایی و زیر دریایی کاربرد دارد.
به علت خواص شیمیایی و مکانیکی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200 کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع دریایی و همچنین صنایع پتروشیمی  دارد.
لازم به ذکر است که نقطه ذوب آلیاژ c63200 آلومینیوم برنز نیکل دار بیشتر 1060 درجه سانتیگراد می باشد .

ترکیبات شیمیایی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

مس % آهن % نیکل % آلومینیوم % منگنز %
75.9 (حداقل) 3.00 تا 5.00 4.00 تا 5.50 8.50 تا 9.5 0.00 الی 3.50

 

آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200 رسانای الکتریکی بوده و در قالب ورق، میلگرد، شمش، شش پر، لوله و غیره تولید میشود. سایر مصارف نیکل آلومینیوم برنز:  صنایع دریایی  ، صنایع هوایی، قطعات ماشین آلات، چرخ دنده، بوش، تاسیسات تصفیه فاضلاب، اجزای شیر های صنعتی، ساخت در و پنجره، پیستون و…

آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200
آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200

نقل از صفحه کلید فلزات:

 خواص مغناطیسی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

تراوایی مغناطیسی1.04

قابلیت هدایت الکتریکی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200: حجم سنجی ، 7%IACS در20˚C(68˚F)

آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200 مقاومت الکتریکی 246nΩ.m در 20˚C(68˚F)

خواص شیمیایی/ Chemical Properties

رفتارعمومی خوردگیC61400 مشاهده گردد.

ترکیب شیمیایی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

پیامد خروج از محدودههای ناخالصیحضور بیش از حد Si,Pb سبب شکنندگی گرم در اتصالات جوشکاری میگردد. حضور بیش از حد Mn موجب کاهش مقاومت خوردگی خواهد شد.

 

کاربردهای آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

استفادههای تیپیک یا نمونهتولید شده به عنوان میله، مفتول و فورجینگ برای مهرهها، بولت، شفتها، قطعات پمپ ، ملخها و پروانهها، استفادههای گوناگون در مقاومت خوردگی، قطعات مقاوم به جرقه و یا اسپارک در صنایع . کاربردهای دریایی زیردریایی.

احتیاطهای در مصرفنامناسب برای استفاده در اسیدهای اکسیدکننده.

 

خواص مکانیکی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

خواص کششیاستحکام کشش (در ارتباط با مقدار کار سرد و یا عملیات حرارتی)، (105ksi تا 93 ) 725MPa تا 640 ؛ استحکام تسلیم، (55ksi تا 48 ) 380MPa تا 330 ؛ ازدیاد طول، 18% در 50mm و یا 2 اینچ، کاهش در سطح، 18%

خواص فشاریاستحکام فشار، نهایی: 760MPa(110ksi)

سختی. 97HRB تا 92

ضرایب پواسون0.320

مدولهای الاستیککشش، 115GPa(17×106psi) ؛ برش، 44GPa(6.4 ×106psi) .

استحکام ضربهچارپی با نوک V، (20ft lb تا 17 ) 27J تا 23در (+78˚F تا -20 ) +20 تا -29 ؛ چارپی کیهول. 12 ft lb) تا J(1016 تا 13 در +78˚F) تا +20˚C(-20 تا 29

آلیاژ c63200 آلومینیوم برنز نیکل دار
آلیاژ c63200 آلومینیوم برنز نیکل دار

خواص حرارتی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

درجه حرارت لیکیدوس یامرزمایع. 1060˚C(1940˚F)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد1040˚C(1905˚F)

ضریب انبساط حرارتی.خطی، 16.2 μm/m.k(9.0 μin/in.˚F) در ˚F) 68تا572 ) ˚C300تا 20

حرارت ویژه439J/kg.k(0.105 Btu/Ib.˚F) در 20˚C(68˚F)

قابلیت هدایت حرارتی.36 W/m.k(21Btu/ft.h.˚F) در 20˚C(68˚F) .

 

ساختار آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

میکروساختارفازهای آلفا و کاپا و بتای ناپایدار در ساختارهای مختلف، در ارتباط با عملیات حرارتی و/ یا تاریخچه حرارتی و ترکیبات آن، ساختار آلفا بعلاوه ساختار آلفا- کاپای لایه لایه به و / یا بدون حوزههای فاز-بتا.

 

ویژگیهای ساخت آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

قابلیت ماشینکارینسبتا خوب. تمایل به برادههای فرم سخت و پوسته پوسته و همچنین نیاز به روغنکاری و خنک کاری اساسی. ابزارهای براده برداری نوع کاربایدی و فولاد ابزار ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. امکان انجام نهایی کاری و رزوه قلاویزکاری خوب وجود دارد. شرایط تیپیک دراستفاده از کاترهای فولاد ابزار: سرعت خشنکاری، (دقیقه / 250ft ) دقیقه / 76m در فید و پیش روی ( دور / .0.011 in ) دور/ 0.3mm ؛ سرعت در نهایی کاری، (دقیقه / 950ft ) دقیقه / 290 m با فید (دور/ 0.004in. ) دور/ 0.1mm درکاترهای کاربایدی مورد استفاده ، سرعت خشنکاری (دقیقه/ 175 ) دقیقه/ 53m بافید و پیشروی (دور/ . 0.011 in ) دور/ 0.3mm ؛ سرعت نهایی کاری، (دقیقه/ 125ft ) دقیقه / 38m با پیشروی یا فید (دور/ . 0.011 ) دور / 0.3

درجه حرارت اجرای آنیل1615˚F) تا 880˚C(1300 تا 705

درجه حرارت کارگرم1700˚F) تا 925˚C(1300 تا 705

جرم حجمی0.276 1b/in3.) )7.64 Mg/m3 در 20˚C(68˚F)

تغییر حجم در طی انجمادبه طور تقریب 2% انبساط.

نیکل آلومینیوم برنز آلیاژ c63200
نیکل آلومینیوم برنز آلیاژ c63200

 

موارد کاربردی آلومینیوم برنز نیکل دار آلیاژ c63200:

کاربرد محصول دلیل استفاده
اتصال دهنده ها جعبه های آب بندی مقاومت بالا در برابر خورندگی
جعبه های آب بندی مقاوم در برابر سایش
جعبه های آب بندی استحکام بالا
کاربرد های صنعتی بلبرینگ مقاومت بالا در برابر خورندگی
بلبرینگ مقاوم در برابر سایش
بلبرینگ استحکام بالا
بوش مقاومت بالا در برابر خورندگی
بوش مقاوم در برابر سایش
بوش استحکام بالا
یاتاقان های کف گرد مقاوم در برابر سایش
یاتاقان های کف گرد استحکام بالا
یاتاقان های کف گرد مقاومت بالا در برابر خورندگی
انواع گیره های صنعتی مقاوم در برابر سایش
انواع گیره های صنعتی استحکام بالا
انواع دنده و چرخ دنده مقاومت بالا در برابر خورندگی
انواع دنده و چرخ دنده مقاوم در برابر سایش
انواع دنده و چرخ دنده استحکام بالا
آب بند ( لوله کشی) مقاومت بالا در برابر خورندگی
آب بند ( لوله کشی) مقاوم در برابر سایش
آب بند ( لوله کشی) استحکام بالا
قالب های شیشه ای مقاومت بالا در برابر خورندگی
قالب های شیشه ای مقاوم در برابر سایش
قالب های شیشه ای استحکام بالا
قالب های شیشه ای حفظ استحکام در دمای بالا
دستگاه های نورد مقاومت بالا در برابر خورندگی
دستگاه های نورد مقاوم در برابر سایش
دستگاه های نورد استحکام بالا
دستگاه های نورد حفظ استحکام در دمای بالا
قطعات خودرو و ماشین آلات مقاومت بالا در برابر خورندگی
قطعات خودرو و ماشین آلات مقاوم در برابر سایش
قطعات خودرو و ماشین آلات رسانای گرما
قطعات خودرو و ماشین آلات استحکام بالا
قطعات خودرو و ماشین آلات قابلیت ماشین کاری بالا
ملزومات دستگاه های اسیدشویی مقاومت بالا در برابر خورندگی (اسیدها)
ملزومات دستگاه های اسیدشویی استحکام بالا
ملزومات دستگاه های اسیدشویی مقاومت بالا در برابر خورندگی
پیستون سازی استحکام بالا
پیستون سازی مقاومت بالا در برابر خورندگی
پیستون سازی مقاوم در برابر سایش
سیال پمپ مقاومت بالا در برابر خورندگی (اسیدها)
سیال پمپ مقاوم در برابر سایش
ملزومات تصفیه آب سختی
ملزومات تصفیه آب مقاومت بالا در برابر خورندگی
ملزومات تصفیه آب مقاوم در برابر سایش
شیرهای صنعتی سختی
شیرهای صنعتی مقاومت بالا در برابر خورندگی
شیرهای صنعتی مقاوم در برابر سایش
شیرهای صنعتی مقاومت بالا در برابر خورندگی (اسیدها)
شیرهای صنعتی مقاومت بالا در برابر خورندگی آب نمک
شیرهای صنعتی سختی
چرخ دنده های حلزونی زیبایی ظاهری
چرخ دنده های حلزونی استحکام بالا
چرخ دنده های حلزونی مقاومت بالا در برابر خورندگی آب نمک
چرخ دنده های حلزونی مقاوم در برابر سایش
صنایع دریایی صنعت کشتی سازی مقاومت بالا در برابر خورندگی آب نمک
صنعت کشتی سازی استحکام بالا
صنعت کشتی سازی مقاومت بالا در برابر خورندگی
صنعت کشتی سازی قابلیت ماشین کاری بالا
صنعت کشتی سازی مقاوم در برابر سایش