ورق فیبر نخدار

ورق فیبر نخدار
ورق فیبر نخدار

 

فیبر نخی از نوعی پارچه نخی ورزین فنولیک به عنوان پایه استفاده شده و طبق استانداردهای  ASTM, IS,DIN7735/HGW2081  تولید میشود. فیبر نخدار با قابلیت بسیار بالای ماشین کاری و خواص فوقالعاده الکتریکی و شیمیایی جایگاه  ویژه ای را در صنعت به خود احتصاص داده است.

در صنایع الکتریکی معمولا از ورق های نازک فیبر نخدار استفاده میکنند و ورق های ضخامت بالای فیبر نخدار در تولید قرقره، بوش، واشر، پولی و چرخ دنده استفاده میکنند.

ورق فيبر نخدار از الياف كتان و رزين فنوليک در حرارت بالا و فشار ۲۰۰۰ تن تولید می شود.