مس تسمه | مس چهار گوش

مس
مس

مواد مس در مقاطع گرد و ورق و چهار گوش عرضه می شود. طول مقاطع چهار گوش و گرد به صورت استاندارد ( 4 متر ) می باشد. ابعاد استاندارد مقطع ورق به صورت 200*66 سانتی متر می باشد.

مس فلزی است نسبتا نرم و قرمز رنگ. و می توان آنرا به صورت ورق و مفتول در آورد. رسانایی الکتریکی و گرمایی آن زیاد است و از نظر رسانایی الکتریکی ، بعد از نقره قرار دارد. (رسانایی الکتریکی نقره از تمام فلزها بیشتراست). سطح مس در هوای مرطوب از یک لایه کربنات بازی سبز رنگ پوشیده می شود.

فروشگاه طاهرزاده ارائه دهنده تسمه مس  با ضخامت های مختلف آماده دریافت سفارش شما عزیزان می باشد.

عکس های از مس تسمه:

جدول وزن مس تسمه با سایزهای مختلف در طول یک متر:

اندازه وزن اندازه وزن اندازه وزن اندازه وزن
5*10 0.45 10*20 1.78 10*100 8.90 20*100 17.80
5*20 0.89 10*30 2.67 20*20 3.56 30*100 26.70
5*30 1.33 10*40 3.56 20*30 5.34 30*30 8.01
5*40 1.78 10*50 4.45 20*40 7.12 40*40 14.24
5*50 2.23 10*60 5.34 20*50 8.90 50*50 22.25
5*60 2.67 10*70 6.23 20*60 10.68 60*60 32.04
5*80 3.56 10*80 7.12 20*80 14.24 70*70 43.61