فسفر برنز

فسفر برنز
فسفر برنز

 

آلیاژهای فسفر برنز به صورت مقاطع گرد و لوله و در برخی موارد خاص به صورت ورق و چهار گوش تولید می شود . ابعاد استاندارد این محصول به صورت طول 3 متر می باشد. در ضمن این فروشگاه بعنوان تنها نماینده کارخانه ذوچن در کل آذربایجان شرقی و غربی بشمار میرود .لازم به ذکر است کارخانه ذوچن تولید کننده مرغوبترین نوع فسفر می باشد.

 

اندازه وزن اندازه وزن
20 3 110 85
25 5 120 101
27 5.5 125 110
30 6 130 119
35 9 135 127
40 12 140 138
45 14 145 148
50 18 150 160
55 21 160 177.1
60 25 170 199.8
65 30 180 223.8
70 34 190 249.2
75 39 200 276
80 45 210 304.2
85 51 220 33.7
90 57 230 364.6
100 70 250 430.4