آنالیز و مشخصات PTFE

مشخصات PTFE
مشخصات PTFE

 

فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع PTFE می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.

برای دانلود آنالیز PTFE فروشگاه طاهرزاده کلیک کنید.