پلی پرو پیلن | فروش پلی پرو پیلن

پلی پرو پیلن | فروش پلی پرو پیلن
پلی پرو پیلن | فروش پلی پرو پیلن

فروش انواع پلی پرو پیلن

در مقابل اسیدها وبازهامقاومت بسیار زیادی دارد. مقاومت کششی بالاو مقاوم در برابرضربه می باشد.مقاوم دربرابر خوردگی دراثرتنش وحرارت بالاست.جذب رطوبت پایین غیر سمی بودن وسبکی از دیگر مزایای این پلیمر می باشد.به راحتی قابل ماشین کاری و دارای خواص عایقی بالایی است.این پلیمر قابل استفاده در صنایع غذایی ودارویی است و به صورت ورق ومیلگرد دراندازه های مختلف موجود میباشد.