فیبر نخدار | فروش فیبر نخدار

فیبر نخدار
فیبر نخدار

در اشكال ورق – لوله- ميلگرد و قطعات قالبي و یاتاقان . داراي مقاومتهاي مكانيكي – الكتريكي و حرارتي مختلف بر اساس درخواست. در ابعاد  1000×3300 ميليمتر از ضخامت 5/0 الي 300 ميليمتر. قابل مصرف در صنايع برق و الكترونيك – نساجي – خودروسازي –  مواد غذايي