فسفر لوله

فسفر برنز
فسفر برنز

 

آلیاژهای فسفر برنز به صورت مقاطع گرد و لوله و در برخی موارد خاص به صورت ورق و چهار گوش تولید می شود . ابعاد استاندارد این محصول به صورت طول 3 متر می باشد. در ضمن این فروشگاه بعنوان تنها نماینده کارخانه ذوچن در کل آذربایجان شرقی و غربی بشمار میرود .لازم به ذکر است کارخانه ذوچن تولید کننده مرغوبترین نوع فسفر می باشد.

 

اندازه وزن اندازه وزن اندازه وزن اندازه وزن
14*27 4 27*55 17 50*80 28 90*130 62
18*30 4 30*55 15 60*80 20 90*135 83
14*32 6 35*55 13 35*85 43 90*140 84
20*35 6.5 30*60 19 45*90 43 100*140 68
14*36 9 35*60 17 50*90 40 90*145 91.5
25*36 5 40*60 15 60*90 32 100*145 78
20*40 9 45*60 14 70*90 23 90*150 101
25*40 7 35*65 22 50*100 53 90*160 123
30*40 5 45*65 16 60*100 46 60*176 175
27*42 8 30*70 29 70*100 36 100*180 157
20*45 12 35*70 26 80*100 26 100*200 209
25*45 10 40*70 24 70*110 51 140*200 144
30*45 9 50*70 17 60*120 76 100*250 364
20*50 15 35*75 31 70*120 68 150*250 279
25*50 14 30*80 39 80*120 58 200*250 154.4
30*50 12 35*80 47 90*120 46 150*300 463.3
35*50 9 40*80 34 90*128 55 200*300 343.3