تفلون برنز | فروش تفلون برنز

محصولات تفلون برنز مقاومت سايشي بهتر و رسانايي حرارتي بالاتري نسبت به محصولات تفلون فايبرگلاس دارند. اين ترکيب قابليت ماشينکاري بهتري دارد ترکيب تفلون برنز در عملکردهاي تحت فشار مکانيکي بالا و تحت سايش با سرعت بالا، بسيار مفيد است.

زيرا قدرت و رسانايي لازم براي مهار حرارت بيش از حد و ناخواسته را تامين مي کنداغلب در سيستم هاي هيدروليکي استفاده مي شود و منحصرا براي برينگ هاي خطي عالي هستند. اين ترکيب به صورت ورق، ميلگرد و لوله قابل تامين است.