استخوانی(ABS) میلگرد

 

استخوانی
استخوانی

سخت و به راحتی با دقت بالا قابل ماشین کاری است.

از لحاظ ابعادی پایدار بوده و قابل شکل دهی با حرارت است

در مقابل ضربه شکننده بوده و جز و مواد غیرفلزی است که براحتی قابل آبکاری است

مقاومت شیمیایی و ترک خوردگی خوبی در برابر حلال های غیر آلی، بازها و اسیدهای معدنی( به جز اسیدهای اکسید کننده قوی) دارد.

مقاوت مکانیکی بالا

مقاوم در برابر خراشیدگی

مقاومت سطحی بالا و جذب رطوبت کم از خواص مهم استخوانی می باشد.

وزن انواع میگلرد استخوانی(ABS) برحسب 1 متر طول:

اندازه وزن اندازه وزن
20 0.333 115 11.005
25 0.520 120 11.982
30 0.749 125 13.002
35 1.019 130 14.062
40 1.331 135 15.165
45 1.685 140 16.309
50 2.080 145 17.495
55 2.517 150 18.722
60 2.996 160 21.302
65 3.516 170 24.048
70 4.077 180 26.960
75 4.681 190 30.039
80 5.325 200 33.284
85 6.012 210 36.696
90 6.740 220 40.274
95 7.510 230 44.018
100 8.321 240 47.929
105 9.174 250 52.006
110 10.068 260 56.250