آلومینیوم آلیاژ 7072

آلومینیوم آلیاژ 7072

رفتار عمومی خوردگی: مقاومت بالا به خوردگی عمومی

برای خرید آلومینیوم آلیاژ 7072 در سایزهای مختلف با ما تماس بگیرید.

آلیاژ ها
  • Si+Fe0.7
  • Cu0.10
  • Mn0.10
  • Mg0.10
  • Zn0.8-1.3
  • AlRest
  • Others Total0.15