آلومینیوم آلیاژ 6061

 

آلومینیوم ۶۰۶۱ یکی از آلیاژهای آلومینیوم با قابلیت رسوب سختی است، که منیزیم و سیلیسیم عناصر آلیاژی اصلی آن را تشکیل می‌دهند. این آلیاژ در سال ۱۹۳۵ توسعه پیدا کرد. از ویژگی‌های مهم این آلیاژ می‌توان به قابلیت جوشکاری و اکستروژن آن اشاره کرد؛ که اکستروژن پذیری آن موجب استفاده گسترده آن در اکستروژن مقاطع مختلف شده است. آلومینیوم ۶۰۶۱ معمولاً در طول فرایند ساخت تحت عملیات حرارتی قرار می‌گیرند، که آلیاژهای 6061o(آنیل شده) T6-6061 (رسوب سختی مصنوعی پس از عملیات حل سازی) مثال‌هایی از انواع مختلف عملیات حرارتی هستند.

خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی 

چگالی آلومینیوم ۶۰۶۱ برابر2.7g/cm³ می‌باشد.

رسانایی حرارتی:173 W/m.K

ضریب انبساط حرارتی23.5×10−6 m/m.°C: (20-100 °C)

نقطه ی ذوب: 580درجه سانتی گراد.

مدول الاستیسیته: GPa 70-80

 • ترکیب شیمیایی
 1. سیلیسیم: حداقل ۰٫۷٪ و حداکثر۰٫۸٪ (درصد وزنی).
 2. آهن: حداکثر ۰٫۷٪.
 3. مس: حداقل ۰٫۱۵٪ و حداکثر۰٫۴٪.
 4. منگنز:حداکثر۰٫۱۵٪.
 5. کرم:حداقل۰٫۰۴٪ و حداکثر۰٫۳۵٪.
 6. روی:حداکثر ۰٫۲۵٪.
 7. تیتانیوم: حداکثر۰٫۱۵٪.
 8. سایر عناصر آلیاژی: جمعاً ۰٫۱۵٪.
 9. آلومینیوم: حداقل ۹۵٫۸۵٪ و حداکثر ۹۸٫۵۶٪.

خواص مکانیکی

خواص مکانیکی این آلیاژ شدیداً تحت تأثیر نوع عملیات حرارتی اعمالی قرار دارد.

 1. 6061-O(آنیل شده)
 • حداکثر استحکام کششی:120MPa.
 • حداکثر تنش تسلیم:55MPa.
 • انعطاف‌پذیری: ۲۵–۳۰٪
 1. 6061-T4(رسوب سختی طبیعی پس از عملیات حل سازی)
 • حداقل استحکام کششی:210MPa.
 • حداقل تنش تسلیم:110MPa.
 • انعطاف‌پذیری:۱۶٪.
 1. 6061-T6(رسوب سختی مصنوعی پس از عملیات حل سازی)
 • حداقل استحکام کششی::290MPa.
 • حداقل تنش تسلیم:240MPa.
 • انعطاف‌پذیری:۸٪در مقاطع با ضخامت کمتر از ۶٫۳۵ میلی‌متر. ۱۰٪ در مقاطع با ضخامت بیشتر از ۶٫۳۵ میلی‌متر

استانداردها

 • ASTMB209:استاندارد ورق و پلیت از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن.
 • ASTMB210:استاندارد لوله‌های بدون درز از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن.
 • ASTMB211:استاندارد سیم و میله از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن.
 • ASTMB221:استاندارد قطعات اکسترود شده از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن.
 • ASTMB308:استاندارد آلومینیوم 6061-T6
 • ASTMB547:استاندارد لوله‌های جوش کاری شده به روش قوس الکتریکی از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن.
آلیاژ ها
 • Si0.4-0.8
 • Fe0.7
 • Cu0.15-0.40
 • Mn0.15
 • Mg0.8-1.2
 • Cr0.35
 • Zn0.25
 • Ti0.15
 • AlRest
 • Others Total0.15