آلومینیوم آلیاژ 1050

آلومینیوم سری 1000

آلیاژهای خالص یا آلیاژهای سری ۱۰۰۰ را آلیاژهایی تشکیل می‌دهند که حداقل ۹۹ درصد آن‌ها را آلومینیوم خالص تشکیل داده باشد. این سری از آلیاژها دارای مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر خوردگی بوده رسانای قوی برق و گرما و دارای خواص مکانیکی ضعیفی می‌باشد. همچنین با وجود جوش خور بودن قابل توجه این سری، به دلیل محدودهٔ کوچک ذوب شان دقت بسیار بالایی نیاز است تا بتوان یک پروسهٔ قابل قبول جوشکاری را رقم زد. آلیاژهای ۱۱۰۰٬۱۱۲۰و۱۱۵۰ با توجه به میزان مس موجودشان متفاوت تر از بقیهٔ آلیاژهای این سری هستند. آلومنیوم تصفیه شده یعنی ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ دارای درصد خلوص بین ۹۹/۹ تا ۹۹/۹۵ هستند. آلیاژ ۱۱۵۰A بیشتر از ۹۹/۵ درصد خلوص داشته و یکی از پر کابردترین آلیاژهای آلومینیوم است. بیشترین قدرت کششی این سری از ۱۰ تا ۲۷ ksi متغیر است.

آلومینیوم آلیاژ 1050

در الکتریسته و صنایع شیمیایی به علت کارپذیری و رسانایی الکتریکی بالای آن و به علت مقاومت در یرایر خوردگی بالا استفاده می‌شود. همچنین رسانا گرمایی بالاتر نسبت به بقیهٔ آلیاژهای آلومینیوم باعث شده گاهی از آن در تولید گرماگیر استفاده شود. این سری دارای خواص مکانیکی ضعیفی بوده و با کرنش سختی، سخت می‌شود و عملیات حرارتی ناپذیر است. این آلیاژ و آلیاژ ۱۰۶۰ تنها در میزان آلومینیوم شان متفاوتند.

آلیاژ ها
  • Si0.25
  • Fe0.4
  • Cu0.05
  • Mn0.05
  • Mg0.05
  • Al99.50
  • V0.05
  • Others0.03